Informatie en voorwaarden

Initiatiefnemers van een bepaalde bijeenkomst worden vermeld op de informatiepagina van de bijeenkomst. Ook de prijs en annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende bijeenkomst zijn op die pagina te vinden.

Wijzigingen

Arko Sports Media behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma van de bijeenkomst door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van redenen de bijeenkomst te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

Mailing en adressenbestand

Uw naam- en adresgegevens kunnen gebruikt worden voor het toezenden van informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Arko Sports Media en aan haar gelieerde bedrijven. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u hier prijs op stelt en op welke wijze u deze informatie wilt ontvangen (per post of per e-mail).

Informatie

Voor meer informatie over de verschillende SPORTNEXT bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Rian van Dijk van het congressecretariaat, telefoonnummer 030 707 30 70 of e-mail sportnext@sportsmedia.nl.